אודות אוצר התורה

המטרה לשמה הוקם "אוצר התורה" היא על מנת להגדיל תורה ולהאדירה.

לאורך השנים עסקנו במספר פרויקטים הקשורים ללימוד התורה:

כתיבת ביאור "ושננתם"- ביאור בשפה ברורה ומובנת על התנ"ך, ביאור זה מהווה נדבך בסיסי לביאור התנ"ך וניתן לבנות על גביו ולהרחיב, הרחבת ביאור "ושננתם" על ידי "אוצר מפרשי התנ"ך", כתיבת מאמרים וספרים בענייני אמונה וכן דפי עבודה רבים.

אמרו חז"ל לגבי נטילת שכר על לימוד תורה "מה אני בחינם אף אתם בחינם", ולכן המטרה היא שכמעט כל חומר שאנחנו חושבים שתהיה בו תועלת לציבור, יועלה לאתר האינטרנט, וכך כל אחד יוכל לעשות בו שימוש חופשי.

כמו"כ, החומרים מתעדכנים ומשתפרים מעת לעת (לצורך כך נשמח לקבל הערות ו/או תיקונים שיש לכם) ועם הזמן יעלו בעז"ה חומרים נוספים.

הוצאנו גם מבצעים לתלמידים שמורים יכולים להשתמש בהם לקידום מטרות לימודיות וחינוכיות בכיתתם. חומרים אלה לא הועלו לאתר מסיבות מובנות, אך ניתן להשיגם על ידי פנייה אלינו.