הלכה

לחץ על סמל הקובץ להורדת המאמר.

מדריך הלכתי ומעשי - מהדורה ראשונה
מדריך הלכתי ומעשי לקניית ארבעת המינים מאת אוצר התורה. מהדורה ראשונה תשס"ה. הספר אוצר ההדר מהווה הרחבה לחוברת זו.
מראה ההדר
חוברת תמונות להמחשת דיני ארבעת המינים על פי ספר אוצר ההדר מאת אוצר התורה.
ספר אוצר ההדר
הלכות ארבעת המינים הלכה למעשה ומדריך הלכתי ומעשי לקניית ארבעת המינים. הוצאת אוצר התורה. כתבתים בעזרת החונן לאדם דעת יוסי ברינר