מראה ההדר

חוברת תמונות להמחשת דיני ארבעת המינים על פי ספר אוצר ההדר מאת אוצר התורה.
קובץ PDF