ספר אוצר ההדר

הלכות ארבעת המינים הלכה למעשה ומדריך הלכתי ומעשי לקניית ארבעת המינים. הוצאת אוצר התורה. כתבתים בעזרת החונן לאדם דעת יוסי ברינר
קובץ PDF