מדריך הלכתי ומעשי - מהדורה ראשונה

מדריך הלכתי ומעשי לקניית ארבעת המינים מאת אוצר התורה. מהדורה ראשונה תשס"ה. הספר אוצר ההדר מהווה הרחבה לחוברת זו.
קובץ PDF