חוברת עבודה לחופש תשע"ג

ושננתם - חוברת עבודה לחופש לשנת תשע"ג הכולל ביאור ושננתם למסכת סוכה, ספר עזרא, הלכות ארבעת המינים וקטעים מספר אוצר לדרך
קובץ PDF