חוברת לימוד תשעד

חוברת ללימוד יומי בחופש - מחולק לפי ימים ונושאים. ביאור ושננתם על מסכת שביעית, הלכה יומית בהלכות שמיטה, לימוד על תורתו של הגאון הרב משה פיינשטיין וסיפורים עליו וכן ביאור ושננתם מקוצר לספר שופטים. בסוף החוברת יש שאלות חזרה. בתחילת החוברת יש סקירת הרב טיקוצ
קובץ PDF