בעקבות מות הקדושים

סיכום דברים שנאמרו בעקבות מות הקדושים נפתלי פרנקל, אלעד יפרח וגיל-עד שער הי"ד. בתחילת הדברים כתובים דברים בנושא יחס התורה אל המוות באופן כללי (מאמר שבעז"ה יתפרסם באוצר לדרך חלק ד'). לאחר מכן יש תוספת בעקבות הירצחם של הקדושים.
קובץ PDF