ספר מלכים א

יש ללחוץ על הפרק הרצוי על מנת לצפות בדפי עבודה עבור ספר זה.

לחץ על סמל הקובץ להורדת קובץ העבודה.

פרק א
מלכים א' פרק א'
דפי עבודה על פי ביאור ושננתם לספר מלכים א' פרק א'
פרק הכל
שאלות חזרה
שאלות לחזרה, תשבצים, תפזורות ועוד
פרק כ
שאלות חזרה
שאלות חזרה על פי ביאור ושננתם על ספר מלכים א' פרק כ'
פרק כא
שאלות חזרה
שאלות חזרה על פי ביאור ושננתם לספר מלכים א' פרק כא'
פרק כב
שאלות חזרה
שאלות על פי ביאור ושננתם לספר מלכים א' פרק כב'