ספר עזרא ונחמיה

יש ללחוץ על הפרק הרצוי על מנת לצפות בדפי עבודה עבור ספר זה.

לחץ על סמל הקובץ להורדת קובץ העבודה.

פרק נחמיה
נחמיה
דפי עבודה על נחמיה
פרק ספר עזרא
ללא תרגום הפרקים
ללא ביאורי המילים וללא התרגום