ספר בראשית

יש ללחוץ על הפרק הרצוי על מנת לצפות בדפי עבודה עבור ספר זה.

לחץ על סמל הקובץ להורדת קובץ העבודה.

פרק ג
מדריך למורה
ספר המדריך האופטומיחשג ספר המדריך האופטומיחשג ספר המדריך האופטומיחשג ספר המדריך האופטומיחשג ספר המדריך האופטומיחשג ספר המדריך האופטומיחשג ספר המדריך האופטומיחשג ספר המדריך האופטומיחשג.
פרק הכל
שאלות חזרה
פרק כל הפרקים
כל הפרקים
שאלות לספר בראשית על פי ביאור ושננתם
פרק כל הפרקים
שאלות עם ניקוד