ספר שמות

יש ללחוץ על הפרק הרצוי על מנת לצפות בדפי עבודה עבור ספר זה.

לחץ על סמל הקובץ להורדת קובץ העבודה.

פרק ג
שאלות חזרה לספר שמות פרק ב
שאלות חזרה לספר שמות על פי ביאור ושננתם
פרק ד
שאלות חזרה לספר שמות פרק ד
שאלות חזרה לספר שמות פרק ד. דף עבודה. לפי ביאור ושננתם
פרק טו
שאלות חזרה לספר שמות פרק טו
שאלות חזרה ודף עבודה לספר שמות פרק טו
פרק טז
שאלות חזרה על פרק טז
שאלות חזרה ודפי עבודה על ספר שמות פרק טז
פרק י
שאלות חזרה לפרק י
שאלות חזרה ודפי עבודה לספר שמות פרק י' על פי ביאור ושננתם.
פרק יא
שאלות לספר שמות פרק יא
שאלות חזרה ודף עבודה לספר שמות פרק יא' על פי ביאור ושננתם
פרק יב
שאלות לפרק יב
דף עבודה ושאלות חזרה לספר שמות פרק יב על פי ביאור ושננתם
פרק יג
שאלות חזרה לספר שמות פרק יג
שאלות חזרה ודף עבודה לספר שמות פרק יג
פרק יד
שאלות חזרה לספר שמות פרק יד
שאלות חזרה ודף עבודה לספר שמות פרק יד
פרק יז
שאלות חזרה לספר שמות פרק יז
שאלות חזרה ודפי חזרה לספר שמות פרק יז' על פי ביאור ושננתם
פרק יח
שאלות חזרה לספר שמות פרק יח
שאלות חזרה ודפי עבודה לספר שמות פרק יח' על פי ביאור ושננתם
פרק יט'
שאלות חזרה לספר שמות פרק יט
שאלות חזרה ודף עבודה לספר שמות פרק יט על פי ביאור ושננתם
פרק כ
שאלות חזרה לספר שמות פרק כ
שאלות חזרה ודף עבודה לספר שמות פרק כ על פי ביאור ושננתם
פרק כא
שאלות חזרה לספר שמות פרק כא
שאלות חזרה ודפי עבודה לספר שמות פרק כא על פי ביאור ושננתם
פרק כב
שאלות חזרה לספר שמות פרק כב
שאלות חזרה ודפי עבודה לספר שמות פרק ב על פי ביאור ושננתם
פרק כג
שאלות חזרה לספר שמות פרק כג
שאלות חזרה ודפי עבודה לספר שמות פרק כג על פי ביאור ושננתם
פרק כד
שאלות חזרה לספר שמות פרק כד
שאלות חזרה ודפי עבודה לספר שמות פרק כד על פי ביאור ושננתם
פרק כה
שאלות חזרה לספר שמות פרק כה
שאלות חזרה ודפי עבודה לספר שמות פרק כה על פי ביאור ושננתם
פרק כל הפרקים
שאלות ותשובות
שאלות ותשובות על ספר שמות על פי ביאור ושננתם