ספר שמואל ב

יש ללחוץ על הפרק הרצוי על מנת לצפות בדפי עבודה עבור ספר זה.

לחץ על סמל הקובץ להורדת קובץ העבודה.

פרק א
שאלות לפרק א'
דפי עבודה על פי ביאור ושננתם לספר שמואל ב' פרק א'
פרק ב
שאלות לפרק ב'
שאלות על פי ביאור ושננתם לספר שמואל ב' פרק ב'
פרק טז
שמואל ב' פרק טז'
שאלות על פי ביאור ושננתם על ספר שמואל ב' פרק טז'
פרק יז
שמואל ב' פרק יז'
שאלות על ספר שמואל ב' פרק יז' על פי ביאור ושננתם
פרק יח'
שמואל ב' פרק יח'
שאלות על פי ביאור ושננתם לספר שמואל ב' פרק יח'
פרק יט'
שמואל ב' פרק יט'
שאלות על פי ביאור ושננתם לספר שמואל ב' פרק יט'
פרק כ
שמואל ב' פרק כ'
שאלות על פי ושננתם לספר שמואל ב' פרק כ'
פרק כב
שמואל ב' פרק כב'
שאלות על שמואל ב' פרק כב' על פי ביאור ושננתם.
פרק כג
שמואל ב' פרק כג'
שאלות על פי ביאור ושננתם לספר שמואל ב' פרק כג'
פרק כד
שמואל ב' פרק כד'
שאלות על ספר שמואל ב' פרק כד' על פי ביאור ושננתם.
פרק כל הפרקים
כל הפרקים
שאלות על ספר שמואל ב' על פי ביאור ושננתם